Komisyon ve Kurullar

Muayene ve Kesin Kabul Komisyonu

Doç. Dr. M. Serkan KIRGIZ

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : serkankirgiz@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Halide Candan ZÜLFİKAR

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : candanz@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Ahmet BALCI

Görev : Fakülte Sekreteri
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 223
TÜ E-Posta : ahmetbalci@trakya.edu.tr

Satın Alma Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Filiz UMAROĞULLARI

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 148
TÜ E-Posta : filizu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Berk MİNEZ

Görev : Öğretim Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : berkminez@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Mustafa Kemal BOZACI

Görev : Öğretim Görevlisi
TÜ E-Posta : mkemalbozaci@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Ahmet BALCI

Görev : Fakülte Sekreteri
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 223
TÜ E-Posta : ahmetbalci@trakya.edu.tr

ERASMUS Öğrenci Değişim Programı Koordinatörleri

Doç. Dr. M. Serkan KIRGIZ

Görev : Fakülte Koordinatörü
TÜ E-Posta : serkankirgiz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Murat Seçkin PUYAN

Görev : Mimarlık Bölümü Koordinatörü
TÜ E-Posta : seckinpuyan@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Rukiye Duygu ÇAY

Görev : Peyzaj Mimarlığı Bölümü Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 200
TÜ E-Posta : rduygucay@trakya.edu.tr

Engelliler Komisyonu

Doç. Dr. Sennur AKANSEL

Görev : Dekan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 209
TÜ E-Posta : sennurakansel@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Halide Candan ZÜLFİKAR

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : candanz@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Selin ARABULAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : selinarabulan@trakya.edu.tr

Öğrenci Konseyi Seçim Kurulu

Doç. Dr. Sennur AKANSEL

Görev : Dekan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 209
TÜ E-Posta : sennurakansel@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. İsmet OSMANOĞLU

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : ismetosmanoglu@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Semiha KARTAL

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 105
TÜ E-Posta : semihak@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Damla ATİK

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 250
TÜ E-Posta : damlazeybekoglu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Ertan VARLI

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : ertanvarli@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Ahmet BALCI

Görev : Fakülte Sekreteri
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 223
TÜ E-Posta : ahmetbalci@trakya.edu.tr

Burs Komisyonu

Doç. Dr. Sennur AKANSEL

Görev : Dekan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 209
TÜ E-Posta : sennurakansel@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. İsmet OSMANOĞLU

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : ismetosmanoglu@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Sergun DAYAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 249
TÜ E-Posta : sergundayan@trakya.edu.tr

Staj Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. İsmet OSMANOĞLU

Görev : Dekan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : ismetosmanoglu@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Damla ATİK

Görev : Staj Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 250
TÜ E-Posta : damlazeybekoglu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Mustafa Kemal BOZACI

Görev : Mimarlık Bölümü Temsilcisi
TÜ E-Posta : mkemalbozaci@trakya.edu.tr

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Staj Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Damla ATİK

Görev : Staj Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 250
TÜ E-Posta : damlazeybekoglu@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Sergun DAYAN

Görev : Staj Komisyonu Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 249
TÜ E-Posta : sergundayan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Beste KARAKAYA AYTİN

Görev : Staj Komisyonu Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 228
TÜ E-Posta : bestekarakaya@trakya.edu.tr

Peyzaj Mimarlığı Bölümü İntibak Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Damla ATİK

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 250
TÜ E-Posta : damlazeybekoglu@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Gökçen BAYRAK

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 221
TÜ E-Posta : gokcenbayrak@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Rukiye Duygu ÇAY

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 200
TÜ E-Posta : rduygucay@trakya.edu.tr

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Web Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Damla ATİK

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 250
TÜ E-Posta : damlazeybekoglu@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Sergun DAYAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 249
TÜ E-Posta : sergundayan@trakya.edu.tr

Mimarlık Bölümü Staj Komisyonu

Doç. Dr. M. Serkan KIRGIZ

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : serkankirgiz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Çağın TANRIVERDİ

Görev : Araştırma Görevlisi
Göreve Başlama : 01.12.2016
TÜ E-Posta : cagintanriverdi@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Aslı Meral ZENCİRKIRAN

Görev : Araştırma Görevlisi
Göreve Başlama : 01.12.2016
TÜ E-Posta : aslimeral@trakya.edu.tr

Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Hamide Burcu ÖZGÜVEN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 113
TÜ E-Posta : hburcuozguven@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Adnan ÇOLAK

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : adncolak@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Sennur AKANSEL

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 209
TÜ E-Posta : sennurakansel@trakya.edu.tr

Doç. Dr. M. Serkan KIRGIZ

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : serkankirgiz@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Halide Candan ZÜLFİKAR

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : candanz@trakya.edu.tr

Kütüphane Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Esin BENİAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 189
TÜ E-Posta : esinbenian@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Tülay CANITEZ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 102
TÜ E-Posta : tulaycanitez@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Berk MİNEZ

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : berkminez@trakya.edu.tr

Etkinlikler Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Esma MIHLAYANLAR

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 152
TÜ E-Posta : emihlayanlar@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Gökçen BAYRAK

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 221
TÜ E-Posta : gokcenbayrak@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Gülay DALGIÇ

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : gulaydalgic@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Aslı Meral ZENCİRKIRAN

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : aslimeral@trakya.edu.tr

Yapı ve Çevre Komisyonu

Prof. Dr. Hamide Burcu ÖZGÜVEN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 113
TÜ E-Posta : hburcuozguven@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Sennur AKANSEL

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 209
TÜ E-Posta : sennurakansel@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. İsmet OSMANOĞLU

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : ismetosmanoglu@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Halide Candan ZÜLFİKAR

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : candanz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Arif MISIRLI

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 240
TÜ E-Posta : arifmisirli@trakya.edu.tr

Tanıtım Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Semiha KARTAL

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 105
TÜ E-Posta : semihak@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Pınar KISA Ovalı

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 174
TÜ E-Posta : pinarkisaovali@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Selin ARABULAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : selinarabulan@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Rukiye Duygu ÇAY

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 200
TÜ E-Posta : rduygucay@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Çağın TANRIVERDİ

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : cagintanriverdi@trakya.edu.tr

Bologna Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Esma MIHLAYANLAR

Görev : Mimarlık Anabilim Dalı Temsilcisi (Lisansüstü)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 152
TÜ E-Posta : emihlayanlar@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Gülay DALGIÇ

Görev : Mimarlık Bölümü Temsilcisi
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : gulaydalgic@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Sergun DAYAN

Görev : Peyzaj Mimarlığı Bölüm Temsilcisi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 249
TÜ E-Posta : sergundayan@trakya.edu.tr

Mimarlık Bölümü İntibak Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Hatice KIRAN ÇAKIR

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 101
TÜ E-Posta : hkiran@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Filiz UMAROĞULLARI

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 148
TÜ E-Posta : filizu@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Pınar KISA Ovalı

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 174
TÜ E-Posta : pinarkisaovali@trakya.edu.tr

Mimarlık Bölümü Web Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Selin ARABULAN

Görev : Yrd. Doç. Dr.
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : selinarabulan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dinçer AYDIN

Görev : Araştırma Görevlisi
Göreve Başlama : 12.10.2016
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 234
TÜ E-Posta : dinceraydin@trakya.edu.tr

Yönetim

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Görev : Mimarlık Fakültesi Dekanı Uhdesinde
Göreve Başlama : 10.07.2017
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1410
TÜ E-Posta : mumins@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Sennur AKANSEL

Görev : Dekan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 209
TÜ E-Posta : sennurakansel@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. İsmet OSMANOĞLU

Görev : Dekan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : ismetosmanoglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hamide Burcu ÖZGÜVEN

Görev : Mimarlık Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 113
TÜ E-Posta : hburcuozguven@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Halide Candan ZÜLFİKAR

Görev : Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : candanz@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Filiz UMAROĞULLARI

Görev : Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 148
TÜ E-Posta : filizu@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Sergun DAYAN

Görev : Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkan Yrd.
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 249
TÜ E-Posta : sergundayan@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Rukiye Duygu ÇAY

Görev : Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkan Yrd.
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 200
TÜ E-Posta : rduygucay@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Ahmet BALCI

Görev : Fakülte Sekreteri
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 223
TÜ E-Posta : ahmetbalci@trakya.edu.tr

FARABİ Öğrenci Değişim Programı Koordinatörleri

Yrd. Doç. Dr. Esma MIHLAYANLAR

Görev : Fakülte Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 152
TÜ E-Posta : emihlayanlar@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Hatice KIRAN ÇAKIR

Görev : Mimarlık Bölümü Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 101
TÜ E-Posta : hkiran@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Gökçen BAYRAK

Görev : Peyzaj Mimarlığı Bölümü Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 221
TÜ E-Posta : gokcenbayrak@trakya.edu.tr

MEVLANA Öğrenci Değişim Programı Koordinatörleri

Yrd. Doç. Dr. Halide Candan ZÜLFİKAR

Görev : Fakülte Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : candanz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Bilge Ataç ÖZSOY

Görev : Mimarlık Bölümü Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 171
TÜ E-Posta : bilgeatac@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Halide Candan ZÜLFİKAR

Görev : Peyzaj Mimarlığı Bölümü Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : candanz@trakya.edu.tr

Hakemli Dergi Komisyonu

Prof. Dr. Adnan ÇOLAK

Görev : Üye
TÜ E-Posta : adncolak@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Sennur AKANSEL

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 209
TÜ E-Posta : sennurakansel@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. İsmet OSMANOĞLU

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : ismetosmanoglu@trakya.edu.tr

Mimarlık Fakültesi Birim Kalite Komisyonu

Doç. Dr. Sennur AKANSEL

Görev : Veri Derlemeden Sorumlu Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 209
TÜ E-Posta : sennurakansel@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Filiz UMAROĞULLARI

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 148
TÜ E-Posta : filizu@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Sergun DAYAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 249
TÜ E-Posta : sergundayan@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Ahmet BALCI

Görev : Fakülte Sekreteri
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 223
TÜ E-Posta : ahmetbalci@trakya.edu.tr

Alim ÖZDABAK

Görev : Öğrenci Temsilcisi
TÜ E-Posta : alimozdabak@trakya.edu.tr

Mimarlık Bölümü Akreditasyon Kurulu

Doç. Dr. Sennur AKANSEL

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 209
TÜ E-Posta : sennurakansel@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Tülay CANITEZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 102
TÜ E-Posta : tulaycanitez@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Esin BENİAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 189
TÜ E-Posta : esinbenian@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Esma MIHLAYANLAR

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 152
TÜ E-Posta : emihlayanlar@trakya.edu.tr