Komisyon ve Kurullar

Yönetim

Prof. Dr. Hamide Burcu ÖZGÜVEN

Görev : Mimarlık Fakültesi Dekan V.
Göreve Başlama : 25.10.2021
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : hburcuozguven@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Hasan Faik KARA

Görev : Dekan Yardımcısı
Göreve Başlama : 03.11.2021
TÜ E-Posta : hfaikkara@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İsmet OSMANOĞLU

Görev : Dekan Yardımcısı
Göreve Başlama : 03.11.2021
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : ismetosmanoglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hamide Burcu ÖZGÜVEN

Görev : Mimarlık Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : hburcuozguven@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Emel BAYLAN

Görev : Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı
TÜ E-Posta : emelbaylan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Bülent AYBERK

Görev : İç Mimarlık Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 28.09.2020 - 28.09.2023
TÜ E-Posta : bulentayberk@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Arif MISIRLI

Görev : Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 240
TÜ E-Posta : arifmisirli@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Ahmet BALCI

Görev : Fakülte Sekreteri
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 223
TÜ E-Posta : ahmetbalci@trakya.edu.tr

Bologna Komisyonu

Doç. Dr. Esma MIHLAYANLAR

Görev : Mimarlık Anabilim Dalı Temsilcisi (Lisansüstü)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 152
TÜ E-Posta : emihlayanlar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ertan VARLI

Görev : Mimarlık Anabilim Dalı Temsilcisi (Lisansüstü)
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : ertanvarli@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Onur ŞUTA

Görev : Mimarlık Bölümü Temsilcisi
TÜ E-Posta : onursuta@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Gülay DALGIÇ

Görev : Mimarlık Bölümü Temsilcisi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 180
TÜ E-Posta : gulaydalgic@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sergun DAYAN

Görev : Peyzaj Mimarlığı Bölümü Temsilcisi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 249
TÜ E-Posta : sergundayan@trakya.edu.tr

Eğitim - Öğretim Komisyonu

Prof. Dr. Hamide Burcu ÖZGÜVEN

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : hburcuozguven@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Semiha KARTAL

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 105
TÜ E-Posta : semihak@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Emel BAYLAN

Görev : Üye
TÜ E-Posta : emelbaylan@trakya.edu.tr

Engelliler Komisyonu

Prof. Dr. Sennur AKANSEL

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 209
TÜ E-Posta : sennurakansel@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Berk MİNEZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : berkminez@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Deniz Gözde Ertin TEZGÖR

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 259
TÜ E-Posta : dgozdeertin@trakya.edu.tr

ERASMUS Öğrenci Değişim Programı Koordinatörleri

Doç. Dr. Rukiye Duygu ÇAY

Görev : Fakülte Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 200
TÜ E-Posta : rduygucay@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Murat Seçkin PUYAN

Görev : Mimarlık Bölümü Koordinatörü
TÜ E-Posta : seckinpuyan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Emel BAYLAN

Görev : Peyzaj Mimarlığı Bölümü Koordinatörü
TÜ E-Posta : emelbaylan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aslı AKYILDIZ HATIRNAZ

Görev : İç Mimarlık Bölümü Koordinatörü
TÜ E-Posta : asliakyildizhatirnaz@trakya.edu.tr

Etkinlikler Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Selin ARABULAN

Görev : Fakülte Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : selinarabulan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Tuba HATİPLER ÇİBİK

Görev : Mimarlık Bölümü Sorumlusu
TÜ E-Posta : tubahatiplercibik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Beste KARAKAYA AYTİN

Görev : Peyzaj Mimarlığı Bölümü Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 228
TÜ E-Posta : bestekarakaya@trakya.edu.tr

FARABİ Öğrenci Değişim Programı Koordinatörleri

Doç. Dr. Hatice KIRAN ÇAKIR

Görev : Fakülte Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 101
TÜ E-Posta : hkiran@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Pınar KISA OVALI

Görev : Mimarlık Bölümü Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 174
TÜ E-Posta : pinarkisaovali@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen BAYRAK

Görev : Peyzaj Mimarlığı Bölümü Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 221
TÜ E-Posta : gokcenbayrak@trakya.edu.tr

Kütüphane Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Tülay CANITEZ

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 102
TÜ E-Posta : tulaycanitez@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Nilay MISIRLI

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 230
TÜ E-Posta : nilaymisirli@trakya.edu.tr

MEVLANA Öğrenci Değişim Programı Koordinatörleri

Dr. Öğr. Üyesi İnci ALKAN

Görev : Fakülte Sorumlusu
TÜ E-Posta : incialkan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Bilge ATAÇ ÖZSOY

Görev : Mimarlık Bölümü Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 171
TÜ E-Posta : bilgeatac@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Eylül MALKOÇ

Görev : Peyzaj Mimarlığı Bölümü Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 251
TÜ E-Posta : eylulmalkoc@trakya.edu.tr

Mimarlık Fakültesi Birim Kalite Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi İsmet OSMANOĞLU

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : ismetosmanoglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Filiz UMAROĞULLARI

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 148
TÜ E-Posta : filizu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Eylül MALKOÇ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 251
TÜ E-Posta : eylulmalkoc@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Ahmet BALCI

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 223
TÜ E-Posta : ahmetbalci@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Yeliz GEYHAN

Görev : Memur
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 124
TÜ E-Posta : yelizgeyhan@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Hasan ONSEKİZ

Görev : Memur
Telefon : 0 (284) 225 69 93 » Dahili : 224
TÜ E-Posta : hasanonsekiz@trakya.edu.tr

Mimarlık Fakültesi Web Komisyonu

Doç. Dr. Rukiye Duygu ÇAY

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 200
TÜ E-Posta : rduygucay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Selin ARABULAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : selinarabulan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dinçer AYDIN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 234
TÜ E-Posta : dinceraydin@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Murat UNCU

Görev : Üye
TÜ E-Posta : muratuncu@trakya.edu.tr

Mimarlık Bölümü Web Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Selin ARABULAN

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : selinarabulan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dinçer AYDIN

Görev : Üye
Göreve Başlama : 12.10.2016
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 234
TÜ E-Posta : dinceraydin@trakya.edu.tr

Mimarlık Bölümü Akreditasyon Kurulu

Prof. Dr. Sennur AKANSEL

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 209
TÜ E-Posta : sennurakansel@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Esma MIHLAYANLAR

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 152
TÜ E-Posta : emihlayanlar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Tülay CANITEZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 102
TÜ E-Posta : tulaycanitez@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Esin BENİAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 189
TÜ E-Posta : esinbenian@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Selin ARABULAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : selinarabulan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Banu GÖKMEN ERDOĞAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 93 » Dahili : 168
TÜ E-Posta : banugerdogan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Şule YILMAZ ERTEN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 243
TÜ E-Posta : suleyilmaz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dinçer AYDIN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 234
TÜ E-Posta : dinceraydin@trakya.edu.tr

Mimarlık Bölümü İntibak Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Berk MİNEZ

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : berkminez@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Banu GÖKMEN ERDOĞAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 93 » Dahili : 168
TÜ E-Posta : banugerdogan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Şule YILMAZ ERTEN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 243
TÜ E-Posta : suleyilmaz@trakya.edu.tr

Mimarlık Bölümü Mezun İletişim Sorumlusu

Arş. Gör. Melek ÖZDAMAR SEİTABLAİEV

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 241
TÜ E-Posta : melekozdamar@trakya.edu.tr

Mimarlık Fakültesi Staj Komisyonu

Doç. Dr. Hasan Faik KARA

Görev : Fakülte Sorumlusu
TÜ E-Posta : hfaikkara@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Mustafa Kemal BOZACI

Görev : Mimarlık Bölümü Sorumlusu
TÜ E-Posta : mkemalbozaci@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Gökhan BALIK

Görev : Peyzaj Mimarlığı Bölümü Sorumlusu
TÜ E-Posta : gokhanbalik@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aslı AKYILDIZ HATIRNAZ

Görev : İç Mimarlık Bölümü Sorumlusu
TÜ E-Posta : asliakyildizhatirnaz@trakya.edu.tr

Mimarlık Bölümü Staj Komisyonu

Arş. Gör. Barış KARA

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 237
TÜ E-Posta : bariskara@trakya.edu.tr

Muayene ve Kesin Kabul Komisyonu

Öğr. Gör. Bilge ATAÇ ÖZSOY

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 171
TÜ E-Posta : bilgeatac@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Ahmet BALCI

Görev : Fakülte Sekreteri
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 223
TÜ E-Posta : ahmetbalci@trakya.edu.tr

Peyzaj Mimarlığı Bölümü İntibak Komisyonu

Doç. Dr. Rukiye Duygu ÇAY

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 200
TÜ E-Posta : rduygucay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen BAYRAK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 221
TÜ E-Posta : gokcenbayrak@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Emine KELEŞ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 253
TÜ E-Posta : eminekeles@trakya.edu.tr

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Eylül MALKOÇ

Görev : Staj Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 251
TÜ E-Posta : eylulmalkoc@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Gökhan BALIK

Görev : Staj Komisyonu Üyesi
TÜ E-Posta : gokhanbalik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Emine ÇOBAN ŞAHİN

Görev : Staj Komisyonu Üyesi
TÜ E-Posta : eminecoban@trakya.edu.tr

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Web Komisyonu

Doç. Dr. Rukiye Duygu ÇAY

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 200
TÜ E-Posta : rduygucay@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Nilay MISIRLI

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 230
TÜ E-Posta : nilaymisirli@trakya.edu.tr

Satın Alma Komisyonu

Doç. Dr. Pınar KISA OVALI

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 174
TÜ E-Posta : pinarkisaovali@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sergun DAYAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 249
TÜ E-Posta : sergundayan@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Ahmet BALCI

Görev : Fakülte Sekreteri
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 223
TÜ E-Posta : ahmetbalci@trakya.edu.tr

Sıfır Atık Birim Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen BAYRAK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 221
TÜ E-Posta : gokcenbayrak@trakya.edu.tr

Tanıtım Komisyonu

Öğr. Gör. Dr. Onur ŞUTA

Görev : Fakülte Sorumlusu
TÜ E-Posta : onursuta@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Pınar KISA OVALI

Görev : Mimarlık Bölümü Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 174
TÜ E-Posta : pinarkisaovali@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Eylül MALKOÇ

Görev : Peyzaj Mimarlığı Bölümü Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 251
TÜ E-Posta : eylulmalkoc@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Bülent AYBERK

Görev : İç Mimarlık Bölümü Sorumlusu
TÜ E-Posta : bulentayberk@trakya.edu.tr

Yapı ve Çevre Komisyonu

Prof. Dr. Hamide Burcu ÖZGÜVEN

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : hburcuozguven@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İsmet OSMANOĞLU

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : ismetosmanoglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Tülay CANITEZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 102
TÜ E-Posta : tulaycanitez@trakya.edu.tr

Yayın Komisyonu

Doç. Dr. Esma MIHLAYANLAR

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 152
TÜ E-Posta : emihlayanlar@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Rukiye Duygu ÇAY

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 200
TÜ E-Posta : rduygucay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Arif MISIRLI

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 240
TÜ E-Posta : arifmisirli@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Melek ÖZDAMAR SEİTABLAİEV

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 241
TÜ E-Posta : melekozdamar@trakya.edu.tr

12. Sinan Sempozyumu Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen BAYRAK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 221
TÜ E-Posta : gokcenbayrak@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Banu GÖKMEN ERDOĞAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 93 » Dahili : 168
TÜ E-Posta : banugerdogan@trakya.edu.tr