Fakülte Kurulu

Prof.Dr. Mümin ŞAHİN

Görev : Mimarlık Fakültesi Dekanı Uhdesinde
Göreve Başlama : 10.07.2017
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1410
TÜ E-Posta : mumins@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Hamide Burcu ÖZGÜVEN

Görev : Mimarlık Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 30.04.2016 - 30.04.2019
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 113
TÜ E-Posta : hburcuozguven@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Adnan ÇOLAK

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 02.05.2016 - 02.05.2019
TÜ E-Posta : adncolak@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Taner TIMARCI

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 21.07.2017 - 21.07.2020
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 2210
TÜ E-Posta : tanert@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Yılmaz ÇAN

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 21.07.2017 - 21.07.2020
TÜ E-Posta : ycan@trakya.edu.tr

Doç.Dr. Sennur AKANSEL

Görev : Doçent Üye
Görev Süresi : 12.05.2015 - 12.05.2018
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 209
TÜ E-Posta : sennurakansel@trakya.edu.tr

Doç.Dr. Serkan KIRGIZ

Görev : Doçent Üye
Görev Süresi : 12.05.2015 - 12.05.2018
TÜ E-Posta : serkankirgiz@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Esma MIHLAYANLAR

Görev : Yardımcı Doçent Üye
Görev Süresi : 10.12.2014 - 10.12.2017
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 152
TÜ E-Posta : emihlayanlar@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Candan ZÜLFİKAR

Görev : Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 24.01.2017 - 24.01.2020
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : candanz@trakya.edu.tr

Arş.Gör. Arif MISIRLI

Görev : Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Görev Süresi : 13.04.2016 - 13.04.2019
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 240
TÜ E-Posta : arifmisirli@trakya.edu.tr