Akademik Kadro

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

Yrd. Doç. Dr. İnci ALKAN

Görev : İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
İÇ MİMARLIK (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : incialkan@trakya.edu.tr

Görev : İÇ MİMARLIK (Anabilim Dalı Başkanı)

MİMARLIK BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Hamide Burcu ÖZGÜVEN

Görev : MİMARLIK BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
RESTORASYON (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 113
TÜ E-Posta : hburcuozguven@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Adnan ÇOLAK

Görev : YAPI BİLGİSİ (Anabilim Dalı Başkanı)
YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : adncolak@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Sennur AKANSEL

Görev : BİNA BİLGİSİ (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 209
TÜ E-Posta : sennurakansel@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Esin BENİAN

Görev : MİMARLIK TARİHİ (Anabilim Dalı Başkanı)
MİMARLIK TARİHİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 189
TÜ E-Posta : esinbenian@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet Serkan KIRGIZ

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : serkankirgiz@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Esma MIHLAYANLAR

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 152
TÜ E-Posta : emihlayanlar@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Filiz UMAROĞULLARI

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 148
TÜ E-Posta : filizu@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Hatice KIRAN ÇAKIR

Görev : BİNA BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 101
TÜ E-Posta : hkiran@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. İsmet OSMANOĞLU

Görev : BİNA BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : ismetosmanoglu@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Pınar KISA Ovalı

Görev : BİNA BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 174
TÜ E-Posta : pinarkisaovali@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Selin ARABULAN

Görev : BİNA BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : selinarabulan@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Semiha KARTAL

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 105
TÜ E-Posta : semihak@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Tülay CANITEZ

Görev : RESTORASYON (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 102
TÜ E-Posta : tulaycanitez@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Berk MİNEZ

Görev : BİNA BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : berkminez@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Ertan VARLI

Görev : BİNA BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : ertanvarli@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Bilge Ataç ÖZSOY

Görev : BİNA BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 171
TÜ E-Posta : bilgeatac@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Gildis TACHİR

Görev : BİNA BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gildistahir@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Gülay DALGIÇ

Görev : BİNA BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : gulaydalgic@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Murat Seçkin PUYAN

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : seckinpuyan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Mustafa Kemal BOZACI

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mkemalbozaci@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Onur ŞUTA

Görev : BİNA BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : onursuta@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Arif MISIRLI

Görev : MİMARLIK TARİHİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 240
TÜ E-Posta : arifmisirli@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Aslı Meral ZENCİRKIRAN

Görev : MİMARLIK TARİHİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : aslimeral@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Barış KARA

Görev : BİNA BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 237
TÜ E-Posta : bariskara@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Bilge UYSAL

Görev : BİNA BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : bilgeuysal@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Çağın TANRIVERDİ

Görev : BİNA BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : cagintanriverdi@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Deniz Gözde ERTİN

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 259
TÜ E-Posta : dgozdeertin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dinçer AYDIN

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 234
TÜ E-Posta : dinceraydin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gencay ÇUBUK

Görev : BİNA BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gencaycubuk@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Melek ÖZDAMAR

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 241
TÜ E-Posta : melekozdamar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Saygın ALKAN

Görev : RESTORASYON (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sayginalkan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Şule YILMAZ ERTEN

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 243
TÜ E-Posta : suleyilmaz@trakya.edu.tr

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

Yrd. Doç. Dr. Halide Candan ZÜLFİKAR

Görev : PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
PEYZAJ MİMARLIĞI (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : candanz@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Damla ATİK

Görev : PEYZAJ MİMARLIĞI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 250
TÜ E-Posta : damlazeybekoglu@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Gökçen BAYRAK YILMAZ

Görev : PEYZAJ MİMARLIĞI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gokcenbayrakyilmaz@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Rukiye Duygu ÇAY

Görev : PEYZAJ MİMARLIĞI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 200
TÜ E-Posta : rduygucay@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Sergun DAYAN

Görev : PEYZAJ MİMARLIĞI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 249
TÜ E-Posta : sergundayan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Beste KARAKAYA AYTİN

Görev : PEYZAJ MİMARLIĞI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 228
TÜ E-Posta : bestekarakaya@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Muhammed Ali BAŞARAN

Görev : PEYZAJ MİMARLIĞI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 230
TÜ E-Posta : malibasaran@trakya.edu.tr