Akademik Kadro

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Bülent AYBERK

Görev : İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
İÇ MİMARLIK (Anabilim Dalı Başkanı)
İÇ MİMARLIK (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : bulentayberk@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aslı AKYILDIZ HATIRNAZ

Görev : İÇ MİMARLIK (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : asliakyildizhatirnaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İnci ALKAN

Görev : İÇ MİMARLIK (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : incialkan@trakya.edu.tr

MİMARLIK BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Hamide Burcu ÖZGÜVEN

Görev : MİMARLIK BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
RESTORASYON (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : hburcuozguven@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Adnan ÇOLAK

Görev : YAPI BİLGİSİ (Anabilim Dalı Başkanı)
YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : adncolak@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Sennur AKANSEL

Görev : BİNA BİLGİSİ (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 209
TÜ E-Posta : sennurakansel@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Esin BENİAN

Görev : MİMARLIK TARİHİ (Anabilim Dalı Başkanı)
MİMARLIK TARİHİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 189
TÜ E-Posta : esinbenian@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Esma MIHLAYANLAR

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 152
TÜ E-Posta : emihlayanlar@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Filiz UMAROĞULLARI

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 148
TÜ E-Posta : filizu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Hasan Faik KARA

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hfaikkara@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Hatice KIRAN ÇAKIR

Görev : BİNA BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 101
TÜ E-Posta : hkiran@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Pınar KISA OVALI

Görev : BİNA BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 174
TÜ E-Posta : pinarkisaovali@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Semiha KARTAL

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 105
TÜ E-Posta : semihak@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Berk MİNEZ

Görev : BİNA BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : berkminez@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gildis TACHİR

Görev : BİNA BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gildistahir@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Arif MISIRLI

Görev : MİMARLIK TARİHİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 240
TÜ E-Posta : arifmisirli@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İsmet OSMANOĞLU

Görev : BİNA BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : ismetosmanoglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Selin ARABULAN

Görev : BİNA BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : selinarabulan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Tülay CANITEZ

Görev : RESTORASYON (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 102
TÜ E-Posta : tulaycanitez@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Ertan VARLI

Görev : BİNA BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : ertanvarli@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Onur ŞUTA

Görev : BİNA BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : onursuta@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Banu GÖKMEN ERDOĞAN

Görev : RESTORASYON (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 93 » Dahili : 168
TÜ E-Posta : banugerdogan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Bilge Ataç ÖZSOY

Görev : BİNA BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 171
TÜ E-Posta : bilgeatac@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Gülay DALGIÇ

Görev : BİNA BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 180
TÜ E-Posta : gulaydalgic@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Murat Seçkin PUYAN

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : seckinpuyan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Mustafa Kemal BOZACI

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mkemalbozaci@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Çağın Tanrıverdi ÇETİN

Görev : BİNA BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : cagintanriverdi@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Deniz Gözde Ertin TEZGÖR

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 259
TÜ E-Posta : dgozdeertin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Şule YILMAZ ERTEN

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 243
TÜ E-Posta : suleyilmaz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Aslı Meral ZENCİRKIRAN

Görev : MİMARLIK TARİHİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : aslimeral@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Barış KARA

Görev : BİNA BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 237
TÜ E-Posta : bariskara@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Betül ERGÜN

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : betulergun@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Bilge UYSAL

Görev : BİNA BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : bilgeuysal@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dinçer AYDIN

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 234
TÜ E-Posta : dinceraydin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gencay ÇUBUK

Görev : BİNA BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gencaycubuk@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Kadirhan AKGÜL

Görev : MİMARLIK TARİHİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : kadirhanakgul@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Melek ÖZDAMAR SEİTABLAİEV

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 241
TÜ E-Posta : melekozdamar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Saygın ALKAN

Görev : RESTORASYON (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : sayginalkan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Tuba HATİPLER ÇİBİK

Görev : RESTORASYON (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : tubahatiplercibik@trakya.edu.tr

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Emel BAYLAN

Görev : PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM (Anabilim Dalı Başkanı)
PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : emelbaylan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Rukiye Duygu ÇAY

Görev : PEYZAJ TEKNİKLERİ (Anabilim Dalı Başkanı)
PEYZAJ TEKNİKLERİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 200
TÜ E-Posta : rduygucay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sergun DAYAN

Görev : BİTKİ MATERYALİ VE YETİŞTİRİCİLİĞİ (Anabilim Dalı Başkanı)
BİTKİ MATERYALİ VE YETİŞTİRİCİLİĞİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 249
TÜ E-Posta : sergundayan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Damla ATİK

Görev : PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 250
TÜ E-Posta : damlazeybekoglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Eylül MALKOÇ

Görev : PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 251
TÜ E-Posta : eylulmalkoc@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen BAYRAK

Görev : PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 221
TÜ E-Posta : gokcenbayrak@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Emine KELEŞ

Görev : PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 253
TÜ E-Posta : eminekeles@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Beste KARAKAYA AYTİN

Görev : PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 228
TÜ E-Posta : bestekarakaya@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Emine ÇOBAN ŞAHİN

Görev : PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : eminecoban@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Gökhan BALIK

Görev : PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : gokhanbalik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Didem KAVURAN

Görev : PEYZAJ TEKNİKLERİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (028) 422 56 99 » Dahili : 230
TÜ E-Posta : didemkavuran@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Muhammed Ali BAŞARAN

Görev : PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 229
TÜ E-Posta : malibasaran@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Nilay MISIRLI

Görev : PEYZAJ TEKNİKLERİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 230
TÜ E-Posta : nilaymisirli@trakya.edu.tr