Yapı ve Çevre Komisyonu

Prof. Dr. Hamide Burcu ÖZGÜVEN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 113
TÜ E-Posta : hburcuozguven@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Sennur AKANSEL

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 209
TÜ E-Posta : sennurakansel@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. İsmet OSMANOĞLU

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : ismetosmanoglu@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Halide Candan ZÜLFİKAR

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : candanz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Arif MISIRLI

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 240
TÜ E-Posta : arifmisirli@trakya.edu.tr