Akademik Kadro

Prof. Dr. Hamide Burcu ÖZGÜVEN

Görev : Mimarlık Fakültesi Dekanı, Mimarlık Bölüm Başkanı, Restorasyon Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 113
TÜ E-Posta : hburcuozguven@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Sennur AKANSEL

Görev : Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Bina Bilgisi Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 209
TÜ E-Posta : sennurakansel@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. İsmet OSMANOĞLU

Görev : Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : ismetosmanoglu@trakya.edu.tr