Mimarlık Fakültesi Birim Kalite Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi İsmet OSMANOĞLU

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : ismetosmanoglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Duygu ÇAY

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 200
TÜ E-Posta : rduygucay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İnci ALKAN

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : incialkan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Filiz UMAROĞULLARI

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 148
TÜ E-Posta : filizu@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Ahmet BALCI

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 223
TÜ E-Posta : ahmetbalci@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Yeliz GEYHAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 124
TÜ E-Posta : yelizgeyhan@trakya.edu.tr

Memur Hasan ONSEKİZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 69 93 » Dahili : 224
TÜ E-Posta : hasanonsekiz@trakya.edu.tr