YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

YABANCI UYRUKULU ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

        5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun 60. maddesinin 7. fıkrasında değişiklik yapılmış ve kanuna geçici 50. madde eklenmiştir. yeni düzenlemeyle talep etmeleri halinde ülkemizde farklı düzeylerde öğrenim gören tüm uluslararası öğrencilerin burslu burssuz ayrımı yapılmaksızın genel sağlık sigortalısı olabilmelerine imkan sağlanmıştır.

bu çerçevede, ülkemizdeki öğrenimlerine yeni başlayacak uluslararası öğrenciler ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde, 5510 sayılı kanunun 82. maddesine göre belirlenen pirime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden (01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında aylık 40,86 tl) genel sağlık sigortası pirimi ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olabileceklerdir.

bu maddenin yayım tarihinde ilk kaydını yaptırmış olup halihazırda Türkiye’ de eğitim görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilerden, 29.05.2013 tarihinden itibaren altı ay içinde sosyal güvenlik kurumuna başvuru yapanların genel sağlık sigortalısı olmalarına imkan sağlanmıştır. belirtilen süreler içinde başvuru yapmayan öğrenciler öğrenimleri süresince genel sağlık sigortasının sağladığı imkanlardan faydalanamyacaklardır.

            Türkiye burslusu öğrencilerin sigorta tescil işlemlerinin Sağlık Kültür Spor Daire  başkanlığı tarafından tek elden yürütülmesine yönelik çalışmalar planlanmaktadır. kendi hesabına öğrenim gören uluslararası öğrencilerin sigorta tescil işlemlerinin ise kendileri tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

            bu bağlamda süresi içinde başvuru yapılmaması halinde öğrencilerin öğrenimleri süresince bir daha genel sağlık sigortası kapsamına dahil olmalarının mümkün olmaması nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetin önlenebilmesi için tüm uluslararası öğrencilerimizin gerekli hassasiyeti göstemeleri gerekmektedir.   
Bu içerik 10.07.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 1274 kez okundu.