ÜNİVERSİTEMİZ YERLEŞKELERİNDE YAĞMUR BAHÇELERİ KURULDU (15.10.2020)

Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gökçen BAYRAK yürütücülüğünde yapılan tez çalışması kapsamında, biri fakültemiz bahçesi olmak üzere üniversitemiz yerleşkelerinde üç adet yağmur bahçesi kurulmuştur. TÜBAP tarafından desteklenen “Üniversite Yerleşkesinde Biyotutma Sistemlerinin Kirletici Giderimi için Saha Performansının İncelenmesi” başlıklı araştırma, yüksek lisans öğrencisi Cansu KÜP’ün tez çalışmasının bir parçası olarak uygulanmaktadır. Araştırmada kuraklık ve taşkın durumunda yağmur suyu birikimine dikkat çekilmektedir. Yeşil altyapı ile yağmur suyu yönetimine ilişkin çalışmaya yerel ve ulusal basında da yer verilmiştir.

 

Yağmur bahçelerinin yer seçimi, toprak yapısı ve yağmur suyu akış alanı, saha gözlemleri sonucu belirlenmiştir. Yağmur suyu toplama havzaları, su akış yönleri gözlemlenmiş, fotoğraf ve haritalardan alan ölçümleri yapılmış ve toplanan yağmursuyu miktarı belirlenmiştir. Toprak yapısı, yapılara uzaklık, yeraltı suyu mevcudiyeti, altyapı elemanları, bitki örtüsü, kirletici kaynaklar dikkate alınarak yer seçimi yapılmıştır. Her yağmur bahçesinde farklı derinlik ve miktarlarda biyotutma ortamları hazırlanmıştır. İklim ve toprak yapısında uygun bitkiler seçilmiş ve yağmur bahçelerine dikilmiştir.


Ek Resimler
Bu içerik 03.02.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 532 kez okundu.