MİMARİ PROJELER VE KENTSEL TASARIM PROJESİ ARASINAVI HAKKINDA AÇIKLAYICI DUYURU

Sevgili Öğrenciler,                                                                                 

Bilindiği gibi, 2019-2020 Bahar Yarıyılı öğrenim takvimi 03.02.2020 tarihinde başlamış, 13.03.2020 tarihine kadar 1.- 6. Haftalarda bölümümüzde projeler dahil tüm dersler yüz yüze yapılmıştır.  

Covid 19 sürecindeki olağanüstü durum nedeniyle yüz yüze eğitim yarıda kesilmiş, 7.- 14. haftalar arasında yapılan uzaktan eğitim ile sadece kuramsal derslerin devamlılığı sağlanmış, mimari proje, bitirme projesi ve kentsel tasarım gibi uygulamalı tasarım derslerinin ileri bir tarihte yapılmasına karar verilmiştir. Bu süreçte siz öğrencilerden yansıyan anket ve talepler de dikkate alınmıştır.  

7.- 14. haftalar arasında yapılması gereken ve Bologna ders içeriğinde yer alan ara sınavlar geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilememiştir. Üniversitemiz Senatosunun aldığı karar doğrultusunda, bu süreçte lisans programlarında ara sınavların ölçme değerlendirme yöntemlerinden birinin uygulanarak sınav yerine geçmesine karar verilmiştir.

Proje derslerinde arasınav yerine geçecek olan ödevler de dahil tüm sınavlar hocalar tarafından 6-8 Mayıs 2020 tarihleri arasında e-ders platformuna (eders.trakya.edu.tr) yüklenmiştir. 22 Mayıs 2020 tarihine kadar proje, uygulama veya teorik ders kapsamında verilen tüm ödevler öğrenciler tarafından tamamlanarak sisteme yüklenecek, arasınav notu olarak değerlendirilecektir.

Proje derslerinde arasınav yerine geçecek olan ödev teslimi proje derslerinin ilk altı haftasında yüz yüze yapılmış derslerdeki performansların değerlendirmesini kapsamaktadır. Diploma Projesinin Eskiz Sınavı, ara sınıf Mimari Projeler ve Kentsel Tasarım Projesi’nin ara jürileri yerine geçecek olan “ara sınav ödev teslimi” bir final teslimi değildir.

Gerek Mimari Projeler, Bitirme Projesi, gerek Kentsel Tasarım Projesi derslerinin henüz tamamlanmamış olan haftaları, düzeni ve sonuçta yapılacak olan final sınav tanımları önümüzdeki süreçte YÖK ve Üniversitemiz Senatosunun kararlarına göre belirlenecektir. Buna göre duyurular yapılacaktır.

Başarılı ve sağlıklı günler dileriz.

 

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanlığı

Bu içerik 11.05.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 961 kez okundu.