KENT TARİHİ ve MORFOLOJİ ATÖLYESİ (17.02.2020)

Kentin fiziksel biçimlenmesinin, kent tarihinin anlaşılmasında önemli bir araç olduğunun vurgulandığı atölye, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. H. Burcu Özgüven’in açılış konuşması ile başladı. Atölye, “Osmanlı Kentini Anlamak”, “Modernleşme Sürecindeki Kentler” ve “Kentsel Değişim ve Koruma” başlıkları altında üç oturumda gerçekleştirildi. Programa Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. F. Cânâ BİLSEL, Kırklareli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Timur KAPROL ve Prof. Dr. H. Burcu ÖZGÜVEN sunum ve değerlendirmelerle katkı sağladılar. Ayrıca Bursa Teknik Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Meysam SOLEİMANİ, Kırklareli Üniversitesi’nden Arş Gör. Mete Korkan ÖZKÖK ile Üniversitemizden Dr. Öğr. Üyesi Yavuz GÜNER, Arş. Gör. Dr. Arif MISIRLI, doktora öğrencileri Arş.Gör. Saygın ALKAN ve İnş. Müh. Ali ULAŞ tarihi kentlerin biçimlenmesine etki eden faktörlere dair sunumlar yaptılar.

Program, lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilerimiz, öğretim kadromuz ve misafirlerimiz tarafından ilgiyle takip edildi.

Ek Resimler
Bu içerik 24.02.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 665 kez okundu.