İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ YRD.DOÇ. KADROSU YABANCI DİL SINAVI HK.

19.04.2017 tarihinde resmi gazetede ilan edilen Fakültemiz İç Mimarlık Bölümü Yardımcı Doçent kadrosu için 2547 Sayılı Kanun’un 23. Maddesi b/2 fıkrası uyarınca Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil (İngilizce) sınav tarihi aşağıdaki şekildedir.

Sınav Tarihi:  09 Mayıs 2017 Salı
Sınav Yeri  :  Mimarlık Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu
Sınav Saati :  10.30
Bu içerik 04.05.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 212 kez okundu.