DOCOMOMO TÜRKİYE MİMARLIĞINDA MODERNİZMİN YEREL AÇILIMLARI XVII POSTER SUNUŞLARI (12-13.11.2021)

1920-1980 yılları arasında üretilen modern mimarlık örneklerine ilişkin yapı, yapı grubu veya yerleşimlerin farklı katılımcılar tarafından sunulduğu DOCOMOMO Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVII başlıklı poster sunuşları 12-13 Kasım 2021 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde çevrimiçi olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizdeki modern mimarlık bakış açısına katkı sunmayı ve yapıların belge ve tescillenmesi için farkındalığı amaçlayan etkinliğe, Mimarlık Bölümümüz dört farklı yapı sunuşuyla katılım sağlamıştır.
Sunuşlar dahilinde Dr. Öğr. Üyesi Arif Mısırlı Çaycuma Seka Sosyal Konut Sitesi ve Seka Sosyal Binası’nı tanıtırken, Prof. Dr. H. Burcu Özgüven, Arş. Gör. Dr. Aslı Zencirkıran ve öğrencimiz Gizem Yalçın’ın hazırladığı Edirne Emlak Kredi Bankası tanıtımı Arş. Gör. Dr. Aslı Zencirkıran’ın sunumuyla yapılmıştır. Prof. Dr. H. Burcu Özgüven, Arş. Gör. Betül Ergün ve öğrencimiz Gülşah Çağlar’ın çalıştığı Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu yapısı etkinliğin son gününde Arş. Gör. Betül Ergün tarafından sunulmuştur.
Edirne’mizde modern mimarlık tarihinin araştırılması, belgelenmesi ve tanıtılması için önemli olan bu etkinliğe dair kayıtlara link üzerinden erişebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=_Xi8zv_BvYE
https://www.youtube.com/watch?v=hEHTd2EkNtI
https://www.youtube.com/watch?v=MDx3qaX5mXg
Ek Resimler
Bu içerik 18.11.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 96 kez okundu.