BRAU3 EDİRNE - 3. ULUSLARARASI MİMARİ VE KENTSEL RESTORASYON BİENALİ (27.10.2015)

‘Kültürel ve Doğal Mirasın Bir Parçası Olarak Peyzaj: Geçmiş & Gelecek’

 Uluslararası 3. Mimari ve Kentsel Restorasyon Bienali “BRAU3 Biennial of Architectural and Urban Restoration”, 27 Ekim 2015 tarihinde Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Su taşkınları, kentin içinden geçen Meriç ve Tunca nehirlerinin özellikle kış aylarında taşması nedeniyle Edirne’nin süregelen bir sorunudur. Bu konferans, su taşkınları ve kent ilişkisini ortaya koyarak kentin geleceğine dikkat çekmeyi amaçlamakta ve kentlerin bu probleme karşı ne tür tedbirler alabileceğini sorgulamaktadır. Devlet Su İşleri, Akademi, Mimarlık, kentsel Planlama, Jeomorfoloji ve Hidroloji gibi çeşitli disiplinlerden farklı aktörler, Edirne’deki su taşkınlarını değerlendirmek ve konuya uluslararası platformda dikkat çekmek üzere davet edilmektedir. 

Ek Resimler
Bu içerik 23.10.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 647 kez okundu.