6. ULUSLARARASI YAŞANABİLİR ŞEHİRLER SEMPOZYUMU (24.10.2018)

Dünya Kaynakları Enstitüsü  (World Research Institute / WRI) Türkiye tarafından düzenlenen 6. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 24 Ekim 2018 günü İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ, Maslak) Süleyman Demirel Kültür merkezinde “DEĞİŞTİR! ÖLÇEĞİ BÜYÜT!” teması adı altında gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma Mimarlık Bölümü Yapı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esma MIHLAYANLAR izleyici olarak katıldığı etkinlikteki izlenimlerini aşağıda özetlemiştir.
 6. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu; aşağıda belirtilen başlıklarla gerçekleştirilmiştir.
-       “Yükselen Şehirler”
-       “Herkes İçin Hareketlilik”
-       “Evet, Karbon Emisyonlarını Düşürebiliriz”
-       “Hayat Kurtaran Yol güvenliği Yaklaşımları”
Oturumlarında özellikle “İklim Değişikliği”ne vurgu yapılarak 2030 yılına kadar karbon salınımının azaltılması gerekliliği vurgulanmıştır. Sıcaklık artışı, sürdürülebilir kalkınma, akıllı şehircilik, enerji verimliliği ve paylaşım sistemleri hakkında bilgi paylaşımı yapılmıştır. Şu an dünya nüfusunun %55’inin şehirlerde yaşadığı, bu oranın 2030’da %60, 2050’de %67 olacağı ve 6,5 milyar insanın kentlerde yaşayacağı, tahmin edilmektedir. Bu nedenle kentlerde yeşil alt yapının, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının sağlanması gerektiği belirtilmiştir. Dünyadan ve Türkiye’den Sürdürülebilir kentsel gelişimi hayata geçirmek için yapılan saha çalışmalarından örnekler verilerek öneriler geliştirilmiştir.  
Enerji ihtiyacının sürdürülebilir kaynaklardan sağlanması gerekliliğiyle birlikte özellikle enerji ihtiyacı karşılanmasında atık değerlendirme yapılması önerilerinde bulunularak, fosil kaynaklı enerji tüketimi ve iklim değişikliği için akıllı çözümlerin üretilmesi gerekliliği vurgulanmıştır.
Yol güvenliği konusuna dikkat çekilerek “15-29 yaş arasındaki can kayıplarının trafik kazalarından kaynaklandığı” bu kazaların %50 sinin kent içi ulaşımdan kaynaklandığı belirtilmiştir. Dünya da yollar üzerinde hayatını kaybeden çocuk sayısının her 3 dakikada 1 çocuk olduğu,  güvenli ve erişilebilir yol tasarımı ile bütünleşik ulaşım çözümlerinin uygulanması gerektiği vurgulanmıştır.
Ek Resimler
Bu içerik 08.11.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 369 kez okundu.