5. YAŞANABİLİR ŞEHİRLER SEMPOZYUMU’NDAN İZLENİMLER (26.10.2017)

Uluslararası sivil toplum kuruluşu WRI (World Resources Institute) tarafından düzenlenen “5. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu” İstanbul’da 26 Ekim 2017 Perşembe günü gerçekleştirildi. Sempozyuma Bölümümüz adına katılan Yrd. Doç. Dr. Esma MIHLAYANLAR etkinlik ile ilgili izlenimlerini özetledi.

“Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu dört ana başlıkla ele alındı:

  • Geleceğin Şehirleri
  • Yaşam Kalitesini Arttıran Çözümler
  • Akıllı Şehirler
  • Kentsel Enerji Verimliliği

Tüm oturumlarda öncelikle yer verilen konu, şehrin insan odaklı düşünülmesi gerekliliği ve İnsan -  Bina – Şehir ilişkileridir. Bu yönde yapılan çalışmaların bilimsel ve çok disiplinli olarak ele alınması gerektiği belirtilmiş, uluslararası ve ulusal çapta akıllı şehirler ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çözüm örneklerinin sunumları yapıldı. Sempozyumda ayrıca, şehirlerde araç trafiğinin azaltılması, toplu konut ulaşımının verimli hale getirilmesi, yol güvenliği, erişim, hava kirliliği ve konfor şartlarının sağlanması, bunun için yerüstü ve yer altı yatırımlarının birlikte ele alınması ve tasarımcıların öncelikli olarak buraya katkı sağlaması gibi konulara yer verildi.

Dünya nüfusunun 2050 yılında dokuz milyar olacağı ve bu nüfusun yüzde yetmişinin şehirlerde yaşayacağı öngörülmektedir. Binalar,  toplam enerji tüketiminin üçte birinden ve GHG salınımının (Green House Gas) dörtte birinden sorumlu olduğundan şehirlerin gelecekte daha enerji verimli kentler olması gerekliliği belirtilmiştir. Etkinlikte kalkınma programları çerçevesinde ekonomi, yaşam kalitesi ve sürdürülebilirlik etkileşimi içinde bina verimliliğini arttıracak politikalar ve eylemlerle geleceğin yaşanabilir kentlerinin oluşturulabileceği belirtilmiştir.

Sempozyumda ayrıca enerji verimliliğindeki iyileşmeyi arttırmak amacıyla, yerel yönetimlerin ulusal düzeydeki politikalarla uyumlu bir şekilde çalışması gerektiği dile getirilerek enerji kullanımını ne kadar verimli yaparsak, var olan güç kaynaklarımızı o denli esnetebileceğimiz ve yenilenebilir enerji teknolojilerimizi enerji talebini karşılamaya yöneltebileceğimiz vurgulanmıştır. 


Ek Resimler
Bu içerik 30.10.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 199 kez okundu.