Bölümler » MİMARLIK BÖLÜMÜ » Anabilim Dalları » YAPI BİLGİSİ » Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Hamide Burcu ÖZGÜVEN

Görev : MİMARLIK BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 113
TÜ E-Posta : hburcuozguven@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Adnan ÇOLAK

Görev : YAPI BİLGİSİ (Anabilim Dalı Başkanı)
YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : adncolak@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet Serkan KIRGIZ

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : serkankirgiz@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Esma MIHLAYANLAR

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 152
TÜ E-Posta : emihlayanlar@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Semiha KARTAL

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 105
TÜ E-Posta : semihak@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Filiz UMAROĞULLARI

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 148
TÜ E-Posta : filizu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Mustafa Kemal BOZACI

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mkemalbozaci@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Murat Seçkin PUYAN

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : seckinpuyan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Şule YILMAZ ERTEN

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 243
TÜ E-Posta : suleyilmaz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dinçer AYDIN

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 234
TÜ E-Posta : dinceraydin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Deniz Gözde ERTİN

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 259
TÜ E-Posta : dgozdeertin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Melek ÖZDAMAR

Görev : YAPI BİLGİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 241
TÜ E-Posta : melekozdamar@trakya.edu.tr