Yönetim

Prof. Dr. Hamide Burcu ÖZGÜVEN

Görev : Mimarlık Fakültesi Dekanı
Göreve Başlama : 06.11.2018
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : hburcuozguven@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Sennur AKANSEL

Görev : Dekan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 209
TÜ E-Posta : sennurakansel@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İsmet OSMANOĞLU

Görev : Dekan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : ismetosmanoglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hamide Burcu ÖZGÜVEN

Görev : Mimarlık Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : hburcuozguven@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Duygu ÇAY

Görev : Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 200
TÜ E-Posta : rduygucay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Bülent AYBERK

Görev : İç Mimarlık Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 28.09.2020 - 28.09.2023
TÜ E-Posta : bulentayberk@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Selin ARABULAN

Görev : Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcısı
Göreve Başlama : 16.10.2018
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : selinarabulan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Arif MISIRLI

Görev : Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 240
TÜ E-Posta : arifmisirli@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Damla ATİK

Görev : Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkan Yrd.
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 250
TÜ E-Posta : damlazeybekoglu@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Ahmet BALCI

Görev : Fakülte Sekreteri
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 223
TÜ E-Posta : ahmetbalci@trakya.edu.tr