Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Hamide Burcu ÖZGÜVEN

Görev : Mimarlık Fakültesi Dekanı
Göreve Başlama : 06.11.2018
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : hburcuozguven@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Metin AYDOĞDU

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 22.04.2019 - 22.04.2022
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1415
TÜ E-Posta : metina@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Adnan ÇOLAK

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 04.03.2020 - 04.03.2023
TÜ E-Posta : adncolak@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Sennur AKANSEL

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 08.08.2020 - 08.08.2023
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 209
TÜ E-Posta : sennurakansel@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Semiha KARTAL

Görev : Doçent Üye
Görev Süresi : 12.05.2020 - 12.05.2023
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 105
TÜ E-Posta : semihak@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Esma MIHLAYANLAR

Görev : Doçent Üye
Görev Süresi : 12.05.2020 - 12.05.2023
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 152
TÜ E-Posta : emihlayanlar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İsmet OSMANOĞLU

Görev : Yrd. Doç. Üye
Görev Süresi : 04.05.2019 - 04.05.2022
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : ismetosmanoglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Şule YILMAZ ERTEN

Görev : Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Görev Süresi : 13.04.2019 - 13.04.2022
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 243
TÜ E-Posta : suleyilmaz@trakya.edu.tr