Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Görev : Mimarlık Fakültesi Dekanı Uhdesinde
Göreve Başlama : 10.07.2017
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1410
TÜ E-Posta : mumins@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hamide Burcu ÖZGÜVEN

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 25.07.2017 - 25.07.2020
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 113
TÜ E-Posta : hburcuozguven@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Adnan ÇOLAK

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 04.03.2017 - 04.03.2020
TÜ E-Posta : adncolak@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Taner TİMARCI

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 08.08.2017 - 08.08.2020
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 2210
TÜ E-Posta : tanert@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Sennur AKANSEL

Görev : Doçent Üye
Görev Süresi : 12.05.2015 - 12.05.2018
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 209
TÜ E-Posta : sennurakansel@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Serkan KIRGIZ

Görev : Doçent Üye
Görev Süresi : 12.05.2015 - 12.05.2018
TÜ E-Posta : serkankirgiz@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. İsmet OSMANOĞLU

Görev : Yrd. Doç. Üye
Görev Süresi : 04.05.2016 - 04.05.2019
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : ismetosmanoglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Arif MISIRLI

Görev : Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Görev Süresi : 13.04.2016 - 13.04.2019
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 240
TÜ E-Posta : arifmisirli@trakya.edu.tr