Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Hamide Burcu ÖZGÜVEN

Görev : Mimarlık Fakültesi Dekanı
Göreve Başlama : 06.11.2018
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : hburcuozguven@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hamide Burcu ÖZGÜVEN

Görev : Mimarlık Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 30.04.2019 - 30.04.2022
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : hburcuozguven@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Adnan ÇOLAK

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 02.05.2019 - 02.05.2022
TÜ E-Posta : adncolak@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Sennur AKANSEL

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 21.07.2020 - 21.07.2023
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 209
TÜ E-Posta : sennurakansel@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yılmaz ÇAN

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 21.07.2020 - 21.07.2023
TÜ E-Posta : ycan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Semiha KARTAL

Görev : Doçent Üye
Görev Süresi : 12.05.2020 - 12.05.2023
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 105
TÜ E-Posta : semihak@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Esma MIHLAYANLAR

Görev : Doçent Üye
Görev Süresi : 12.05.2020 - 12.05.2023
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 152
TÜ E-Posta : emihlayanlar@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Emel BAYLAN

Görev : Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı
TÜ E-Posta : emelbaylan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Bülent AYBERK

Görev : İç Mimarlık Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 28.09.2020 - 28.09.2023
TÜ E-Posta : bulentayberk@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen BAYRAK

Görev : Dr. Öğr. Üyesi Üye Temsilcisi
Görev Süresi : 10.12.2017 - 10.12.2020
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 221
TÜ E-Posta : gokcenbayrak@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Şule YILMAZ ERTEN

Görev : Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Görev Süresi : 13.04.2019 - 13.04.2022
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 243
TÜ E-Posta : suleyilmaz@trakya.edu.tr