ERASMUS Öğrenci Değişim Programı Koordinatörleri

Doç. Dr. M. Serkan KIRGIZ

Görev : Fakülte Koordinatörü
TÜ E-Posta : serkankirgiz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Murat Seçkin PUYAN

Görev : Mimarlık Bölümü Koordinatörü
TÜ E-Posta : seckinpuyan@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Rukiye Duygu ÇAY

Görev : Peyzaj Mimarlığı Bölümü Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 200
TÜ E-Posta : rduygucay@trakya.edu.tr