5.6. YARIYIL ÖĞRENCİLERİ

Öğr. Gör. Dr. Berk MİNEZ

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : berkminez@trakya.edu.tr

Emel HEVES

Görev : Öğrenci İşleri Sorumlusu
TÜ E-Posta : emelh@trakya.edu.tr