Misyon-Vizyon

Misyonumuz
Fakültemiz öğrencilerine mimarlık ve peyzaj mimarlığı alanlarında gereken donanım ve yetkinliklerin sağlandığı, kuramsal bilginin hali hazır ve yeni teknolojilere uygulanabilme yollarının gösterildiği, mimari, çevresel ve teknolojik problemlere farklı açılardan çözüm getirirken, toplumsal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, etik değerlere önem veren, yaratıcı, araştırmacı, yenilikçi mimar ve peyzaj mimarlarının yetişmesi için gerekli öğrenim ve araştırma ortamını oluşturmaktır.


Vizyonumuz
Mimarlık Fakültesi, yenilikçi, yaratıcı, araştırmacı mimar ve peyzaj mimarlarının yetiştiği, yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde mimari, çevresel ve teknolojik sorunlara çözüm getiren tasarımların geliştirildiği, disiplinler-arası araştırmaların yapıldığı, ulusal ve uluslararası ölçeklerde etkin rol alan bir fakülte olmayı hedefler.


Bu içerik 14.05.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 5573 kez okundu.