Satın Alma Komisyonu

Yrd.Doç.Dr. Filiz UMAROĞULLARI

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 148
TÜ E-Posta : filizu@trakya.edu.tr

Öğr.Gör.Dr. Berk MİNEZ

Görev : Öğretim Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : berkminez@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Mustafa Kemal BOZACI

Görev : Öğretim Görevlisi
TÜ E-Posta : mkemalbozaci@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Ahmet BALCI

Görev : Fakülte Sekreteri
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 223
TÜ E-Posta : ahmetbalci@trakya.edu.tr